Selecteer een pagina

Wanneer wij samenkomen in de Opperkamer

Boodschappen uit de sfeer van kennis

Van 2 februari 1953, daags na de Watersnoodramp, tot en met 5 april 1954, kwam wekelijks in Laren (NH) een kring mensen samen voor het ontvangen van een boodschap van de vrienden uit de “geestelijke spheer” in wat zij noemden de “opperkamer.”

De samenkomsten vonden steeds plaats op de maandagavond om half negen. De boodschappen kwamen door een lid van de groep die, in een trance toestand, als medium fungeerde. De sessies werden op geluidsband opgenomen en voor de groepsleden uitgetypt.

De transcripties van de sessies worden op deze website voor het eerst algemeen beschikbaar gesteld. Wie ze leest zal het altijd aanwezige contact met de “ongeziene” vrienden beginnen te ervaren en de hulp die steeds beschikbaar is in de vervulling van de taak die op ons allen, individueel en als groep, rust het bewustzijn van de mensheid te verheffen naar het noodzakelijke besef van God-in-ons.

‘En toen zij in de stad gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal, waar zij verblijf hielden. Petrus en Johannes en Jacobus en Andreas, Philipus en Thomas, Bartholomeus en Mattheus, Jacobus, de zoon van Alpheus, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jacobus.’ Handelingen 2: 13

Transcripties

1. 02/02/1953

Harmonie en eenheid

2. 09/02/1953

Liefde wekt vertrouwen

3. 16/02/1953

Onze opdracht

4. 02/03/1953

Het Koninkrijk van God

5. 09/03/1953

Communicatie

6. 16/03/1953

Liefde vermag alles

7. 06/04/1953

Hij is waarlijk opgestaan

8. 13/04/1953

Evenwicht en harmonie

9. 04/05/1953

Portalen naar het licht

10. 11/05/1953

Karma

11. 18/05/1953

Liefde als doel

12. 01/06/1953

Eeuwig leven

13. 15/06/1953

Hebt uw naaste lief

14. 03/08/1953

Het licht daagt

15. 24/08/1953

Het beloofde land

16. 19/10/1953

Wat des Christus is

17. 26/10/1953

Vrede niet, maar het zwaard

18. 02/11/1953

Geboorte - een nieuw tijdperk

19. 09/11/1953

Contact met God

20. 16/11/1953

Mijn Woord

21. 08/03/1954

Middelpunt van Zijn

22. 15/03/1954

U Wil geschiede

23. 22/03/1954

De schat

24. 29/03/1954

Eendrachtelijk bijeen zijn

24. 05/04/1954

Alle macht is u gegeven

Chat openen
Waar kan ik je mee helpen?
Kan ik je ergens mee helpen?