Samenkomen in de Opperkamer
Contact

Voor vragen, informatie en ervaringen nodigen wij u uit ons te e-mailen.

info@samenkomenindeopperkamer.nl

Wanneer wij samenkomen in de Opperkamer

Boodschappen uit de sfeer van kennis

Van 2 februari 1953, daags na de Watersnoodramp, tot en met 5 april 1954, kwam wekelijks in Laren (NH) een kring mensen samen voor het ontvangen van een boodschap van de vrienden uit de “geestelijke spheer” in wat zij noemden de “opperkamer.”

De samenkomsten vonden steeds plaats op de maandagavond om half negen. De boodschappen kwamen door een lid van de groep die, in een trance toestand, als medium fungeerde. De sessies werden op geluidsband opgenomen en voor de groepsleden uitgetypt.

De transcripties van de sessies worden op deze website voor het eerst algemeen beschikbaar gesteld. Wie ze leest zal het altijd aanwezige contact met de “ongeziene” vrienden beginnen te ervaren en de hulp die steeds beschikbaar is in de vervulling van de taak die op ons allen, individueel en als groep, rust het bewustzijn van de mensheid te verheffen naar het noodzakelijke besef van God-in-ons.

'En toen zij in de stad gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal, waar zij verblijf hielden: Petrus en Johannes en Jacobus en Andreas, Philipus en Thomas, Bartholomeus en Mattheus, Jacobus, de zoon van Alpheus, en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jacobus.' Handelingen 2: 13